vrijdag 27 november 2015

Waterkrachtcentrales blijven gevaar voor vissen

Met alleen een vistrap, hoe goed die ook werkt, blijven waterkrachtcentrales een bedreiging vormen voor vissen. Foto uit artikel Groene energie met een rouwrandBinnenkort beslissen de provincie Limburg en het Rijk over een nieuwe vergunningaanvraag voor een waterkrachtcentrale in de Maas bij Borgharen. Sportvisserij Nederland geeft tegengas. "Uit de monitoring van de vissterfte rond de bestaande centrale bij Linne in de Maas is gebleken dat tot een kwart van de langstrekkende vissen de passage van de waterkrachtcentrale niet overleeft", aldus Thijs Belgers van Sportvisserij Limburg. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst | meer publicaties over vismigratie (knelpunten en oplossingen).

Geen opmerkingen: