woensdag 18 november 2015

Grote grazers voor veiligheid en natuur in rivieruiterwaarden

Foto voorkant Grote grazers voor veiligheid en natuur in rivieruiterwaarden, W.M. LiefveldHoe kan begrazing het beste ingezet worden om natuur- en veiligheidsdoelen in het rivierengebied in goede samenhang te realiseren? Deze vraag staat centraal in dit onderzoek naar begrazing in uiterwaarden voor het OBN Deskundigenteam Rivierenlandschap. Omdat de druk op de ruimte ook langs de Nederlandse rivieren toeneemt, moeten functies steeds uitgekiender vervlochten worden. In de uiterwaarden betekent dit vooral het vinden van een goede balans tussen natuurontwikkeling en hoogwaterveiligheid. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: