donderdag 18 juni 2015

Waterrapport 2011-2014 Waterschap Rijn en IJssel

cover Waterrapport 2011-2014 Waterschap Rijn en IJsselDit rapport geeft de resultaten van monitoring over de periode 2011-2014. Waterschap Rijn en IJssel toetst de gegevens aan de doelstellingen zoals het waterschap die heeft vastgelegd in het Waterbeheerplan 2010-2015. De toetsing leert waar het water op orde is en waar nog knelpunten liggen. Waar mogelijk worden op basis van deze inzichten in het watersysteem ook oplossingen voor die knelpunten gegeven. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: