donderdag 11 juni 2015

Publicaties Kennis voor Klimaat en Klimaat voor Ruimte ook in Hydrotheek

logo Kennis voor KlimaatKennis voor Klimaat en Klimaat voor Ruimte heeft gedurende de looptijd van de programma's duizenden publicaties opgeleverd: boeken, brochures, wetenschappelijke artikelen, presentaties, theses, nieuwsbrieven, etc. Deze publicaties zijn in het afgelopen jaar bijna allemaal bij Library Wageningen UR ondergebracht.
De Hydrotheek profiteert daar van mee. Alle publicaties die voor de Hydrotheek relevant zijn en nog niet aanwezig waren zijn ook opgenomen in de Hydrotheek. Ter illustratie zoekvragen met de publicaties van een aantal thema's uit beide programma's:
logo Klimaat voor Ruimte * waterveiligheid
* zoetwater
* adaptatie
Wilt u de volledige oogst KvK/KvR publicaties binnen de Hydrotheek bekijken? Klik hier.

Geen opmerkingen: