dinsdag 23 juni 2015

Kwaliteitsborging grondwaterstands- en stijghoogtegegevens

Bron: uitsnede cover foto Kwaliteitsborging grondwaterstands- en stijghoogtegegevensEen tweetal projecten hadden ten doel meer inzicht te bieden in de fouten in (grond)waterdata die optreden in de praktijk (een pilot), en anderzijds het definiƫren en realiseren van een eenduidige werkwijze bij datakwaliteitscontrole (een protocol). Deze projecten zijn recent afgerond, met als resultaat een drietal rapporten.
In het eerste rapport zijn de fouten en afwijkingen die in de praktijk optreden in grondwaterstandsgegevens in beeld gebracht, inclusief relatieve grootte en belang daarvan. Het tweede rapport bevat de technisch-inhoudelijke definities van, en toelichting op, de systematiek en methodiek voor datakwaliteitscontrole (QC) die in het protocol gebruikt zijn. Het derde rapport vormt het eigenlijke protocol, en bevat de werkwijzen, controles en daarbij te hanteren criteria die in de praktijk door de meetnetbeheerders van de verschillende provincies gehanteerd zullen worden. Meer lezen? klik op | details | validatiepilot | systematiek en methodiek | protocol.

Geen opmerkingen: