donderdag 25 juni 2015

Cumulatieve effecten van externe ingrepen voor de zoetwatervoorziening in de 21e eeuw

Foto cover Cumulatieve effecten van externe ingrepen voor de zoetwatervoorziening in de 21e eeuw. Bron: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Joop van HoudtDit rapport geeft de resultaten weer van de kwantitatieve verkenningen die in het najaar van 2014 en het voorjaar van 2015 gedaan zijn in het kader van de zogenaamde stresstest: een nader onderzoek naar de robuustheid van het Deltaplan Zoetwater. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu wil op verzoek van de Tweede Kamer (laten) toetsen of (en hoelang) de Voorkeurstrategie Zoetwater, zoals vastgelegd in het Deltaprogrammaboek Zoetwater, voldoet, ook als de negatieve gevolgen van klimaatontwikkeling, vergroting van de zoetwatervraag en wijzigingen in de infrastructuur zich opstapelen. Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: