dinsdag 30 juni 2015

Natuurlijke Alliantie als methode voor klimaatateliers

Figuur 3. Tabblad overstromingDit rapport beschrijft hoe de samenwerking tussen Kennis voor Klimaat, waterschap, provincie, gemeenten en regio’s en de kennispartners heeft geresulteerd in verankering van klimaatadaptatie op verschillende schaalniveaus. De in dit project ontwikkelde kaarten zijn een belangrijke basis voor de langetermijnvisie van het waterschap Vallei en Veluwe. Deze visie is vervolgens verder ingevuld op gemeentelijk niveau (cases Amersfoort en Ederveen) en regio niveau (regio Food Valley). De methode die via al deze activiteiten tot stand is gekomen, blijkt met succes bij te dragen aan het hanteerbaar maken van klimaatverandering waarbij verschillende schaalniveaus op elkaar worden afgestemd. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: