dinsdag 30 juni 2015

Ecohydrologische systeemanalyse Lemselermaten

Foto cover Ecohydrologische systeemanalyse Lemselermaten Natura-2000 gebied Lemselermaten ligt ten zuidoosten van Weerselo. Als gevolg van de aanwezigheid van verdiepte beken, sloten en drainagesystemen in en om het gebied en door onttrekking van grondwater (vooral) ten behoeve van drinkwater (winning Weerselo) is het gebied verdroogd. In combinatie hiermee heeft het gebied ook te kampen met waterkwaliteitsproblemen die samenhangen met vermesting van het grondwater. Een aangescherpte systeemanalyse die betrekking heeft op het natuurgebied als geheel is nu noodzakelijk. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: