dinsdag 10 februari 2015

Microverontreinigingen in het water: een overzicht

Foto Overhandiging rapport Microverontreinigingen in het water: een overzicht. Bron: stowa.nlHet rapport gaat onder meer in op aangetroffen stoffen en concentraties, de (mogelijke) effecten op mens en dier en op maatregelen om de emissies naar het watermilieu terug te dringen. Ook komen kort de beleidsontwikkelingen rond dit onderwerp aan bod. Tegelijkertijd met het rapport verscheen een overzichtelijke brochure. Meer lezen? Klik op | details | rapport | brochure | nieuwsartikel.

Geen opmerkingen: