maandag 9 februari 2015

Afstemmen effluenteisen rwzi met KRW-doelen ontvangend oppervlaktewater

Uitsnede Figuur 4: Voorbeeld van een grafiek met berekende en gemeten resultaten voor Totaal-N bij meetpunt a01 in de Kromme Rijn nabij Galgenwaard. pag. 13. Afstemmen effluenteisen rwzi met krw-doelen ontvangend oppervlaktewater. Fase 1 modelmatige aanpakEen watersysteemanalyse is uitgevoerd, waarbij een water- en stoffenbalans is opgesteld van het boezemsysteem om inzicht te krijgen in de herkomst en omvang van de verschillende nutriƫntenbronnen. Inzicht in het aandeel van de bronnen (rwzi, landbouw, inlaatwater etc.) van probleemstoffen (totaal-N, totaal-P) die het waterlichaam belasten, maakt het mogelijk betere keuzes te maken voor het treffen van kosten-effectieve maatregelen om emissies te reduceren. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: