woensdag 11 februari 2015

Invloed van de onderwaterbodem en het lokale grondwater op oppervlaktewater van de Klotbeek

Foto Cover Onderzoek van de onderwaterbodem en het lokale grondwater ten behoeve van een systeemanalyse van de KlotbeekOnderzoek naar de invloed van de waterbodemkwaliteit en grondwaterkwaliteit op het lokale oppervlaktewatersysteem van de Klotbeek. Doel is uiteindelijk op basis van deze systeemanalyse te komen tot effectieve maatregelen om waterkwaliteitsproblemen waaronder blauwalgenoverlast in de toekomst tegen te kunnen gaan. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: