dinsdag 28 oktober 2014

Watersysteemrapportage 2014

foto cover Watersysteemrapportage 2014 beheergebied waterschap RivierenlandEen actueel beeld van de toestand en trends in kwaliteit en kwantiteit van het oppervlaktewater in het beheergebied van Waterschap Rivierenland. In hoeverre wordt voldaan aan doelstellingen voor waterkwaliteit, peilbeheer en ecologie. Wat zijn trends in verschillende delen van het beheergebied. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: