woensdag 22 oktober 2014

Waterpeil een sleutelfactor in de levenscyclus van de grote modderkruiper

Doorzoeken sloot met mobiel detectiestation en buik met hechting gezenderde
grote modderkruiper na inbrengen transponder (PIT). Foto: Arthur de Bruin in: Waterpeil een sleutelfactor in de levenscyclus van de grote modderkruiperSinds de tweede helft van de 20e eeuw is de grote modderkruiper sterk achteruitgegaan. Kennis over de ecologie van de soort is gebrekkig, zodat het onduidelijk is welke herstelmaatregelen wenselijk zijn. Om hier meer inzicht in te krijgen is een telemetrisch onderzoek uitgevoerd in een sloot in de Gelderse Vallei en een sloot in de Rijnstrangen. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: