woensdag 29 oktober 2014

Onderzoek naar de vispasseerbaarheid van 11 gemalen in Friesland

Gemaal De Fjouwer Kriten (boezemzijde). Bron: Onderzoek naar de vispasseerbaarheid van 11 gemalen in Fryslan. Pag. 7Voor de optimalisatie van vismigratie heeft Wetterskip Fryslân de behoefte om gegevens te verzamelen over 1) nieuw aan te pakken knelpunten/locaties, en 2) locaties waar (recent) voorzieningen zijn getroffen voor vismigratie. Het onderzoek in het najaar van 2013 betrof een aantal locaties in het poldergebied en een enkele aan de rand van het beheergebied van het Wetterskip. Het onderzoek heeft tot doel inzicht te verschaffen in het visaanbod ter plaatse en de huidige vispasseerbaarheid van deze locaties. Met deze gegevens wordt de nulsituatie vastgelegd en kan worden beoordeeld in hoeverre er aanpassingen voor migratie nodig zijn, dan wel in hoeverre getroffen maatregelen ook in de praktijk werken. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: