maandag 19 mei 2014

Watersysteem- en bronanalyse knelpunten stedelijk water

Foto cover deelrapporten Watersysteem- en bronanalyse knelpunten stedelijk waterWaterschap Aa en Maas heeft zich voorgenomen om samen met de gemeenten voor een aantal waterpartijen in het stedelijk gebied maatregelen te treffen voor het verbeteren van de waterkwaliteit. Terwijl de gemeente trekker is, heeft het waterschap hierbij een adviserende rol. Aan Witteveen+Bos is gevraagd om een watersysteemanalyse uit te voeren voor deze waterpartijen. De watersysteemanalyse moet meer inzicht verschaffen in het hydrologisch en ecologisch functioneren van de waterpartijen. Rapporten zijn verschenen van de volgende waterpartijen: Lovendaalsingel te Grave; Slievenvijver te Someren; 't Ven te Veghel; De Wiel te Geffen. Meer lezen? Klik op | lijst met deelrapporten.

Geen opmerkingen: