woensdag 21 mei 2014

Het 'visperspectief' een onderwater kijk op vispassages

Uitsnede cover foto Het 'visperspectief' een onderwater kijk op vispassages : beknopte notitie uitgevoerde onderzoeken naar vispassagesEen knopte notitie van de uitgevoerde onderzoeken naar vispassages in het beheergebied van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Sinds 1993 zijn diverse traditionele 'De Wit' vispassages aangelegd in het beheergebied van het waterschap. Sinds 2011 worden er ook zogenaamde 'De Wit' sluisvispassages aangelegd. Daarnaast is één bekkentrap aangelegd en twee bodempassages, aan het laatste type is geen onderzoek verricht. Een aantal passages is onderzocht om de effectiviteit van deze passages te bepalen. Ook werd gekeken welke maatregelen nodig zijn om de effectiviteit te verbeteren. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst | meer publicaties over knelpunten en oplossingen vismigratie | meer publicaties over vismigratie iha.

Geen opmerkingen: