dinsdag 27 mei 2014

Water in beeld: voortgangsrapportage over het waterbeheer in Nederland 2013

Foto cover Water in beeld 2013Op 20 mei 2014 heeft minister Schultz van Haegen de voortgangsrapportage "Water in beeld 2013" naar de Kamer gestuurd. Dit keer is er extra aandacht voor de tussentijdse evaluatie van het Bestuursakkoord Water en de verbeterde prestaties in de waterketen. Vele voorbeelden illustreren de betere samenwerking in de watersector, het meekoppelen in gebiedsprocessen en de enorme vlucht die verduurzaming van de afvalwaterketen heeft genomen. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst | nieuwsbericht Helpdesk Water.

Geen opmerkingen: