donderdag 15 mei 2014

De toekomst van de Waterharmonica in Friesland

Uitsnede cover foto De toekomst van de Waterharmonica in Friesland: verkenning mogelijkheden 2012-2027Er is een verkenning uitgevoerd van bij welke RWZI's in het beheergebied van Wetterskip Fryslân een Waterharmonica een goede optie is. Er is bepaald in hoeverre dit technisch en financieel haalbaar is en voor ecologie,waterbeheer, waterkwaliteit en ook maatschappelijke verantwoordelijkheid relevant is. Deze verkenning, gedacht voor een periode van 15 jaar, leidt mogelijk tot enkele kansrijke locaties die in een vervolgstap al op korte termijn nader kunnen worden uitgewerkt. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst | meer publicaties over de Waterharmonica | publicaties over helofytenfilters.

Geen opmerkingen: