dinsdag 22 april 2014

Waterplanten: lust of last?

Infographic waterplanten. Sturen op watervegetaties. Bron: www.helpdeskwater.nlRecent onderzoek naar waterplanten in de Rijkswateren toont aan dat het sturen op voedingsstoffen in het water effectief is tegen overmatige groei van waterplanten. De afgelopen decennia is de kwaliteit van de Nederlandse wateren sterk verbeterd. Het water is helder en in de ondiepe delen van onze grote meren staan steeds vaker waterplanten. Waterplanten leveren een belangrijke bijdrage aan een goede en stabiele waterkwaliteit: ze gaan de groei van (blauw)algen tegen en hebben ze een positief effect op de visstand. Waterplanten die in de bodem wortelen en groeien tot aan het wateroppervlak kunnen echter ook overlast veroorzaken, vooral aan varende en surfende waterrecreanten. Uit nieuw onderzoek blijkt dat vooral de bodembedekkende planten goed zijn voor zowel ecologie als waterrecreatie. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst | nieuwsbericht Helpdesk Water | infographic waterplanten.

Geen opmerkingen: