woensdag 23 april 2014

Verwachte effecten van temperatuurstijging op de anadrome Natura 2000-vissoorten

foto Fint. Bron: http://www.sportvisserijnederland.nl/vis_en_water/visionair/3957/fint__alosa_fallax_fallax.htmlDoel van het literatuuronderzoek was een inschatting te geven van de effecten van een temperatuurstijging in de Nederlandse rivieren voor de anadrome Natura 2000-vissoorten (Atlantische zalm, rivierprik, zeeprik, elft en fint). Er is informatie verzameld over de temperatuurtolerantie per soort voor de verschillende levensfases die in de grote rivieren in Nederland worden doorgebracht. De uitkomsten daarvan zijn vergeleken met de geprognotiseerde watertemperatuurstijgingen voor 2100 (klimaatscenario's van +2°C en +5°C). Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: