woensdag 30 april 2014

Onverwachte gebeurtenissen in de bodem

Cover Onverwachte gebeurtenissen in de bodem: gevolgen van ons handelen in beeldDit boek toont een scala aan onverwachte en ongewenste gebeurtenissen in de bodem, veelal als gevolg van menselijk handelen. Veel daarvan had voorkomen kunnen worden door een betere benutting vooraf van de bestaande kennis en ervaring. Vakmanschap is hierbij van grote waarde. ‘Onverwachte gebeurtenissen’ verdienen aandacht omdat door de steeds grotere ‘drukte’ in de ondergrond de kans op verrassingen zal toenemen. Het voorbeeld van de versterking van de Delflandse kust (opspuiten van een nieuwe duinenrij) en de daarbij optredende onverwachte grondwaterproblemen laat zien dat het van belang is om aan het begin van een project de goede expertise te betrekken, maar ook dat tijdens een project door een adequate reactie veel bijgestuurd kan worden. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: