dinsdag 21 januari 2014

40.000 publicaties in de Hydrotheek

ChampagneglazenVandaag passeerde de Hydrotheek de mijlpaal van 40.000 publicaties!

De Hydrotheek biedt toegang tot bronnen op het gebied van hydrologie, aquatische ecologie, waterhuishouding en afvalwaterzuivering in Nederland. Het bijeenbrengen en beschikbaar stellen is een initiatief van de STOWA.

Van deze 40.000 publicaties is eenderde online toegankelijk (33,5%), dat wil zeggen gratis digitaal beschikbaar voor iedereen. Wanneer we dit cijfer bekijken voor de publicaties van de afgelopen 10 jaar komen we zelfs op een percentage van 58,8! Dat is een mooie score met een publiek wat door het hele land te vinden is.

Afbeelding 1. Waterberging in het nieuwe beekdal. Bron: Beekdalherstel succesvol voor wateropgaven, natuur én boerenbedrijfDeze 40.000e publicatie lichten we even uit. Dit was 'Beekdalherstel succesvol voor wateropgaven, natuur èn boerenbedrijf'.
Om te voldoen aan de gebiedsopgave voor de Hagmolenbeek in Zuid-Twente liet Waterschap Vechtstromen (voorheen Regge & Dinkel) de beek hermeanderen. De traditionele ontwerpnormen werden losgelaten om ruimte te maken voor een nieuwe manier van denken: in het ontwerp stond het watersysteem centraal, met de wensen van water, landbouw en natuur. De eerste resultaten zijn verrassend. Meer dan 60.000 m3 water kan nu worden geborgen. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: