woensdag 22 januari 2014

Groningse kades en dijken bij geïnduceerde aardbevingen: globale analyse van sterkte en benodigde maatregelen

Figuur 2.1 Ligging van de primaire en regionale keringen van Noorderzijlvest (NZV) en Hunze en Aa’s (HenA), met indicatie van het geselecteerde deel en de rekenpunten. Bron: Groningse kades en dijken bij geïnduceerde aardbevingen: globale analyse van sterkte en benodigde maatregelenDit rapport doet verslag van een globale beoordeling van de gevoeligheid van de Groningse zeedijken en boezemkades voor aardbeving door gaswinning. Ongeveer 70 km zeedijken en 700 km boezemkades zijn beschouwd. Het doel van de beoordeling is om een antwoord te geven op de volgende twee vragen: (a) welke locaties hebben bij verbetering prioriteit in relatie tot de voorspelde toekomstige zwaarte van de aardbevingen; (b) welke maatregelen zijn effectief in termen van functionaliteit en risicoreductie. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: