dinsdag 21 januari 2014

Klimaatbuffers: een quickscan naar mogelijkheden om geld te besparen door de inzet van natuur

Cover Natuurlijke klimaatbuffers: mogelijkheden om geld te besparen door de inzet van natuur: een quickscanDeze quickscan naar mogelijkheden om geld te besparen door de inzet van natuur is gemaakt op verzoek van de Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers. Het is een vervolg op een door Bureau Stroming uitgevoerde verkenning naar kosten en baten van 19 veldprojecten van de coalitie. In deze studie is ingeschat hoe de kosten en baten van een klimaatbuffer zich verhouden tot die uit een traditionele benadering. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst | meer publicaties over klimaatbuffers.

Geen opmerkingen: