dinsdag 17 december 2013

Heggen langs de grote rivieren

Foto cover Heggen langs de grote rivieren: aanpak bestaande heggen in het programma inhaalslag Stroomlijn van RijkswaterstaatSamen met eigenaren en beheerders van de uiterwaarden verwijdert Rijkswaterstaat bomen en struiken op plekken waar het water het hardste stroomt (de stroombaan). Met deze aanpak kan bij hoogwater het vele water ook via de uiterwaarden onbelemmerd naar zee stromen. Heggen zijn een aparte categorie begroeiing, omdat de lijnvormige beplantingen soms eeuwenoud kunnen zijn. Daarmee hebben ze cultuurhistorische waarde. Dit rapport is het inhoudelijk kader waarmee Rijkswaterstaat een weloverwogen beslissing kan nemen en wordt als zodanig meegenomen in de waterstaatslegger. Dit rapport gaat specifiek enkel over heggen. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: