dinsdag 13 augustus 2013

Plannen Hedwigepolder ter inzage

foto Hedwigepolder. http://nieuwsuur.nl/onderwerp/542305-eerste-stap-in-de-hedwigepolder.htmlDe afspraak om de Hedwigepolder onder water te zetten stamt uit 2005, maar tot de daadwerkelijke uitvoering is het vooralsnog niet gekomen. Kabinet Rutte II bevestigde de afspraak in het regeerakkoord. Het ministerie van Economische Zaken heeft drie documenten, het ontwerp rijksinpassingsplan, ontwerp uitvoeringsbesluiten en het Milieu Effect Rapport voor het Hedwigeproject ter inzage beschikbaar gesteld. De plannen beschrijven hoe de Zeeuwse Hedwigepolder onder water gezet wordt. Het ministerie geeft een maand lang de tijd om bezwaar te maken. Met deze stap is de procedure formeel ingezet. De polder moet in 2019 onder water staan. Meer lezen? Klik op | publicaties over Hedwigepolder in de Hydrotheek | nieuwsbericht Nieuwsuur | website provincie Zeeland met alle ter inzage gelegde documenten.

Geen opmerkingen: