maandag 12 augustus 2013

Waterkwaliteit bebouwd gebied: signaleringsmonitoring

Cover foto Waterkwaliteit bebouwd gebied - signaleringsmonitoring: rapportage resultaten 2010-2012Deze rapportage valt onder de categorie: signaleringsmonitoring als taak van het waterschap. Het beschrijft de resultaten van de metingen in 2012 met een terugblik op 2010 en 2011 indien stadswateren zowel in 2010, 2011 als 2012 zijn onderzocht. In 2012 zijn 25 wateren in bebouwd gebied gemonitord op fysisch-chemische waterkwaliteit, blauwalgen en op het vóórkomen van dode vissen of vogels. Op 10 van deze locaties is ook in 2010 en 2011 gemonitord. De informatiebehoefte heeft geleid tot de volgende onderzoeksvragen: 1. Wat is de toestand en ontwikkeling in de tijd van waterkwaliteitsproblemen, zoals blauwalgen, kroos, stank, dode vissen/vogels, in stadswater c.q. bebouwd gebied?2. Wat is de toestand en ontwikkeling in de tijd van de fysisch-chemische waterkwaliteit in stadswater c.q. water in bebouwd gebied? 3. Welke probleemlocaties komen naar voren en is er een relatie tussen fysisch-chemische waterkwaliteit en waterkwaliteitsproblemen? Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: