woensdag 14 augustus 2013

Detailanalyse SNB-monoverbranding, effect fosfaathergebruik

Er zijn in Nederland een aantal verwerkingsroutes van zuiveringsslib. Eén van die routes is monoverbranden, waarbij het ontwaterde slib op hoge temperatuur wordt verbrand, waarna de rookgassen worden gezuiverd en de restproducten, waaronder de vliegassen, zoveel mogelijk nuttig worden hergebruikt. De vliegassen kennen een hoog fosfaatgehalte, en zijn daarmee geschikt om fosfaaterts te vervangen. In opdracht van N.V. Slibverwerking Noord-Brabant (SNB) onderzoekt dit rapport hoe de milieuscore van slibverwerking via monoverbranding nu is en hoe deze verbeterd kan worden met een aantal maatregelen, die het bedrijf kan treffen. Door middel van een 'screening LCA' van de slibverwerkingsroute worden de inzichten gegeven in hoe de milieuscore tot stand komt, en wat de effecten van maatregelen zijn. Een uitkomst is dat, als alle maatregelen genomen worden, het milieuprofiel van netto milieuschadelijk naar per saldo gunstig verbetert. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst | nieuwsitem nieuwsbrief Milieu & Economie.

Geen opmerkingen: