dinsdag 20 augustus 2013

Oppervlaktewaterkwaliteit nabij rwzi’s

Cover foto Oppervlaktewaterkwaliteit nabij rwzi’s: periode 2008-2012Het Waterschap Aa en Maas heeft 7 rwzi’s die effluent lozen op het oppervlaktewater. Daarom is het voor het waterschap van belang om te monitoren in hoeverre de rwzi’s een invloed hebben op de oppervlaktewaterkwaliteit. In voorliggende rapportage zijn de volgende parameters bekeken over de periode 2008-2012: N- en P-totaal; de zware metalen Zn, Cu, Cd en Ni; ammonium; chloride; sulfaat; thermotolerante colibacteriën. Deze parameters zijn elk jaar maandelijks gemonitord in het oppervlaktewater boven- en benedenstrooms de effluentlozingen van de rwzi’s. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: