dinsdag 9 juli 2013

Herinrichtingprojecten in het stroomgebied van de Buurserbeek/Schipbeek: de waarde van historische gebiedsinformatie bij beekherstelprojecten

"Voor het afronden van mijn Bachelor Civiele Techniek aan de Universiteit Twente heb ik gekozen voor een Bachelor Eindopdracht in de waterrichting", aldus Arjan Weijenborg. Het resultaat is deze bachelor eindopdracht. Vanuit HKV was in samenspraak met het Waterschap Rijn en IJssel en de Provincie Overijssel de opdracht samengesteld voor het analyseren van historisch kaartmateriaal en het bepalen van de waarde van dit materiaal voor de voorgenomen herinrichting van de Schipbeek/Buurserbeek. Er is een onderzoek uitgevoerd naar veranderingen in het afvoerverloop van de Buurserbeek/Schipbeek. Op basis hiervan zijn concrete uitgangspunten geformuleerd voor vervolgonderzoek op het gebied van herinrichtingprojecten in dit stroomgebied. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: