maandag 8 juli 2013

Analyserapport antibiotica screening Rijn

Cover foto Analyserapport Antibiotica screening RijnIn Nederland worden grote hoeveelheden antibiotica gebruikt. Toch is relatief weinig bekend van het voorkomen en de verspreiding van antibiotica in oppervlaktewater. Daarom heeft RIWA-Rijn aan Grontmij B.V. verzocht om watermonsters te Lobith en Nieuwegein gedurende 2012 maandelijks te screenen op de aanwezigheid van antibiotica-activiteit van verschillende antibioticaklassen. Uit de huidige studie kunnen de volgende algemene conclusies getrokken worden. Voor de Tetracyclinen en Quinolonen is geen antibiotica-activiteit waargenomen. Activiteit van Macroliden/├č-lactam is altijd aangetoond op beide monsterlocaties. Ook activiteit van Sulfonamiden is frequent aangetoond op beide monsterlocaties. Antibiotica-activiteit van de Aminoglycosiden is veel minder frequent aangetoond op beide monsterlocaties, en dan alleen tussen februari - april. Voor geen van de klassen antibiotica zijn eenduidige trends waar te nemen, hoewel de afvoer bij Lobith invloed lijkt te hebben op het voorkomen van antibiotica-activiteit. De aangetroffen variatie kan echter niet gerelateerd worden aan informatie van de bovenstroomse brontypen en seizoensafhankelijke emissies, omdat daarover geen informatie beschikbaar is. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: