donderdag 18 juli 2013

Inventarisatie regenwateroverlast in de bebouwde omgeving 2013

Cover foto Inventarisatie regenwateroverlast in de bebouwde omgeving 2013Regenwateroverlast staat sterk in de publieke belangstelling. Dat is geen toeval, want de meest extreme buien ooit gemeten zijn in het laatste decennium geregistreerd. In dit kwalitatieve onderzoek zijn gemeenten gevraagd naar hun ervaringen met en inschatting van regenwateroverlast in bebouwd gebied, en de aanpak daarvan. De publieke acceptatie van regenwateroverlast lijkt te zijn toegenomen. Tegelijkertijd groeit de aanpak van wateroverlast mee met de toename van de problematiek. Water op straat is meestal ook geen probleem, maar juist deel van de oplossing om hevige neerslag te verwerken. Meer lezen? Klik op | details | RIONED begunstigers kunnen het rapport gratis downloaden.

Geen opmerkingen: