vrijdag 14 juni 2013

Omgevingswet waterproof?

Eind februari verscheen de toetsversie van de concept-Omgevingswet met bijbehorende algemene en artikelsgewijze toelichting. De auteurs bespreken en beoordelen dit voorontwerp vanuit het perspectief van het waterbeheer en de positie van de waterbeheerder. De bestaande Waterwet, waarin die beheerder nu zijn juridisch instrumentarium vindt, vormt daarbij een belangrijke toetssteen. Dit staat in het themanummer 'nieuwe Omgevingswet' van Tijdschrift voor omgevingsrecht. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst (beperkt toegankelijk Wageningen UR).

Geen opmerkingen: