maandag 17 juni 2013

Een onderzoek naar de praktische toepasbaarheid van kennismanagement bij Waterschap Roer en Overmaas

Foto cover Kennis van Kennis- een onderzoek naar de praktische toepasbaarheid van kennismanagement bij Waterschap Roer en OvermaasIn deze VHL scriptie 'Kennis van Kennis' is het onderwerp kennis en kennismanagement binnen de praktijk van Waterschap Roer en Overmaas. Aanleiding voor dit onderzoek is de onbekendheid met het onderwerp kennis en het vermoeden dat goed kennismanagement het waterschap verder kan helpen verbeteren. Praktische werksituaties van alle dag, waarbij een kennistekort wordt vermoed staan centraal. Het doel van dit onderzoek is om te achterhalen of en zo ja hoe, kennismanagement een bijdrage kan leveren aan het verder en blijvend verbeteren van de organisatie. Onderzoeksvragen hierbij waren:
  1. Wat is kennis en kennismanagement
  2. Hoe is kennismanagement toe te passen in de praktijk
  3. Hoe is kennismanagement te borgen in de organisatie
Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: