donderdag 13 juni 2013

Onkruidbestrijding op verhardingen

Foto bestrating met onkruidIn de inventarisatie is gekeken naar de haalbaarheid en betaalbaarheid van een eventueel verbod op het gebruik van chemische middelen voor onkruidbestrijding op verhardingen. Uit het rapport blijkt dat het praktisch gezien haalbaar is om onkruidbestrijding op verhardingen zonder chemische bestrijding uit te voeren. Wel moeten gemeenten rekening houden met een significante kostenstijging bij de overgang van chemische naar niet-chemische onkruidbestrijding. Het onderzoek wijst echter ook uit dat door een goede aanpak van niet-chemische bestrijding de kosten nog aanzienlijk kunnen worden teruggebracht. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: