woensdag 13 maart 2013

Geneesmiddelen in de watercyclus

Pijnstillers. Bron: http://www.kennislink.nl/publicaties/drinkwater-duurder-dankzij-drugsIn dit artikel schetsen de auteurs wat de bronnen en de routes van geneesmiddelen in de watercyclus zijn, voor welke medicijnen is aangetoond dat zij in de watercyclus voorkomen, wat de mogelijke effecten hiervan op mens en milieu zijn en wat we kunnen doen om de risico’s te verlagen, inclusief wat daarbij de rol van de arts is. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst | populair artikel Kennislink.nl.

Geen opmerkingen: