dinsdag 12 maart 2013

Systeemanalyse Noorder IJplas

Figuur 1-1. De oude en de huidige poldercontouren van de Noorder IJpolder over een recente luchtfoto. Linksboven de Noorder IJplas, pag. 12. Systeemanalyse Noorder IJplasOm de KRW-doelen behorend bij een brakke plas (M30) te kunnen realiseren zijn in 2008 voor de Noorder IJplas twee maatregelen opgenomen, te weten: het verbrakken van de plas en het realiseren van een mogelijkheid voor vismigratie. Doel van deze systeemanalyse is om de kennis van destijds te toetsen aan de systeemkennis van 2012 en om de effecten van deze maatregelen in kaart te brengen. Er is gefocust op visstand, fosforbelasting en blauwalgen. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: