woensdag 13 maart 2013

Meerlaagsveiligheid in de praktijk en meer Deltafacts van STOWA-Deltaproof

Deltaproof logo. Deltafacts: facts voor Deltaproof werken met water. Bron: http://deltaproof.stowa.nlHet concept meerlaagsveiligheid is in 2008 in het Nationaal Waterplan geïntroduceerd voor een duurzaam waterveiligheidsbeleid. Deze benadering werkt in drie 'lagen'. De 1e laag is preventie: het voorkomen van een overstroming. De 2e laag richt zich op het realiseren van een duurzame ruimtelijke inrichting van ons land. De 3e laag zet in op een betere (organisatorische) voorbereiding op een mogelijke overstroming. De basisvisie is dat meerlaagsveiligheid een risicobenadering is. In de Deltafact is gekeken hoe de relatie tussen de verschillende lagen in de praktijk is.

De Deltafact Meerlaagsveiligheid in de praktijk is de meest recent verschenen Deltafact. Deltafacts van STOWA-Deltaproof zijn online kennisdossiers met een korte en krachtige samenvatting van de ‘state of the art' kennis over een bepaalde kennisvraag. Bestaande kennis is op een eenvoudige manier bij elkaar gebracht. Zo dragen de Deltafacts bij aan het ondersteunen van de waterbeheerders bij het maken van keuzes. De Deltafacts worden opgesteld voor de onderwerpen waterveiligheid en zoetwater.

Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst | alle Deltafacts in d Hydrotheek | STOWA themasite Deltaproof.

Geen opmerkingen: