dinsdag 26 februari 2013

‘Watertunnel' geen obstakel voor vissen

Vismigratieonderzoek sifon Donge. Bron: http://www.brabantsedelta.nlEen belangrijke vismigratieroute in het werkgebied van waterschap Brabantse Delta bestaat uit de Boven en Beneden Donge. Het is de bedoeling beide delen van deze beek te verbinden. In de Beneden Donge, ter hoogte van de plaats Dongen, ligt onder het Wilhelminakanaal een soort 'watertunnel' (sifon). Gezien het belang van deze migratieroute en de maatregelen die het waterschap stroomopwaarts en stroomafwaarts wil nemen om de vismigratie te bevorderen, wilde het waterschap onderzoeken of deze tunnel mogelijk een belemmering vormt voor de vismigratie. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst | nieuwsbericht.

Geen opmerkingen: