donderdag 28 februari 2013

Nederlandse dijken worden anders ingericht- Waterkeringenkaart 2.0 scherpt normen aan

Waterkeringenkaart 2.0De manier waarop de sterkte van Nederlandse dijken is ingericht, moet anders. Soms is versterken nodig –tegelijkertijd wordt het aantal primaire waterkeringen kleiner. Dit opzienbarende voorstel, dat de na de watersnood van 1953 wettelijk vastgelegde dijkenordening ter discussie stelt, is afkomstig van prof.dr.ir. Matthijs Kok van de TU Delft, tevens directeur van adviesbureau HKV Lijn in water. Langs de (duinen)kust wordt een scherpe norm gehanteerd van 1:100 000 (de overstromingskans, de kans dat eens in de honderdduizend jaar ergens in een dijkdeel één of meer bressen optreden). Meer lezen? Klik op details | volledige tekst | artikel Waterforum met mathijs kok.

Geen opmerkingen: