donderdag 21 februari 2013

De systeembenadering van professionals als drager van de besluitvorming in het rivierbeheer

Figuur 3: De construerende werking van de toegepaste systeembenadering (SB). Bron: De systeembenadering van professionals als drager van de besluitvorming in het rivierbeheer. pag. 29Besluitvorming in het rivierbeheer gaat snel en met draagvlak. Terwijl de onderliggende systeembenadering in een kleine kring van professionals wordt opgesteld. Dit proefschrift onderzoekt de werking van de systeembenadering in de besluitvorming over projecten in het rivierbeheer. Het kijkt naar de dijkteruglegging Lent, de hoogwatergeul Veessen-Wapenveld en de ontpoldering van de Hedwigepolder. Het proefschrift analyseert waarom deze besluitvorming snel gaat en draagvlak oplevert, maar ook welke kanttekeningen daarbij te plaatsen zijn. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: