woensdag 17 oktober 2012

Nederlanders, waterveiligheid en overstromingsdreiging

cover Voorbij de mythe van droge voeten. Nederlanders, waterveiligheid en overstromingsdreigingDe campagne ‘Nederland Leeft met Water’ vormde eind 2004 de aanleiding voor dit onderzoek. Dit proefschrift geeft antwoord op de vraag hoe Nederlanders aan het begin van de 21e eeuw betekenis geven aan de omgang met waterveiligheid en overstromingsdreiging. Het nieuwe waterbeleid richtte zich vanaf 2000 op een andere omgang met water. Overheden verwachtten dat communicatie over waterveiligheid en participatie bij projecten leiden tot meer waterbewustzijn en meer risicobewust gedrag in de samenleving. Meer lezen? Klik op | details | proefschrift | journalistieke impressie van het proefschrift.

Geen opmerkingen: