woensdag 10 oktober 2012

Wiki beekherstel

Beekje. Bron: www.watermozaiek.nlOp verschillende plaatsen in Nederland en vanuit diverse beleidsopgaven (zoals WB21 en KRW) is men bezig met beekherstel. Bij de planvorming voor het ontwerp van een nieuwe inrichting, het toekomstige beheer en de bijbehorende maatregelen blijken er veel kennislacunes te zijn. Deze kennislacunes doen zich met name voor op het terrein van geomorfologische processen. De belangrijkste kenmerken daarvan zijn het patroon (meanderen in het horizontale vlak), de dimensies (het dwarsprofiel) en de dynamiek (stroming van water en transport van zand). Vanuit de praktijk heeft men behoefte aan een actueel en toegankelijk overzicht van relevante literatuur en ervaringsgegevens op dit terrein. Daarvoor is wikibeekherstel.nl opgericht. De site is sinds oktober 2011 online. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst | meer publicaties over (her)meanderen.

Geen opmerkingen: