donderdag 18 oktober 2012

Energieaspecten van teruggewonnen fosfaat

Figuur 1 Beschouwde terugwinningroutes voor fosfor. Pag. 6. Bron: GER-waarden van teruggewonnen fosforFosforterugwinning uit afvalwater is een onderwerp dat in de belangstelling staat en meer en meer in Nederland wordt toegepast. CE Delft heeft iov Agentschap NL berekend wat de energetische winst is van twee terugwinroutes ten opzichte van de huidige gangbare productieroutes. De GER-waarde (Gross Energy Requirement) van fosfor is via de volgende twee routes bepaald:
- struvietwinning uit rejectiewater versus reguliere kunstmestproductie en
- winning van fosfor uit zuiveringsslibas bij Thermphos versus productie van fosfor uit fosfaaterts bij Thermphos.
Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: