maandag 17 september 2012

Water-kennis-akker: samen kansen benutten

cover Water-kennis-akker: samen kansen benuttenDe landbouw weet als geen ander wat het betekent om met teveel of te weinig water te maken te hebben. Waterschap en landbouw hebben elkaar nodig, omdat de beste en goedkoopste waterberging via de bodem plaatsvindt. Vraagstelling van deze brochure is: kunnen we elkaar versterken door kennis te nemen van elkaars standpunten? Levert dit situaties op waar beiden bij gediend zijn? Om dit te onderzoeken is een aantal watermaatregelen behandeld in dit boekje, waarbij beider geluiden gehoord worden. Dit is een boekje over te droog, te nat, te zout en extreme weersomstandigheden in akkerbouwend Nederland. Het beschrijft maatregelen om deze ongewenste situaties te voorkomen of nadelige effecten tegen te gaan. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: