maandag 10 september 2012

Van water en mest: mestverwerking moet de waterkwaliteit verder verbeteren

De waterkwaliteit in Nederland moet van Europa omhoog. Al decennia wordt daarom gewerkt aan vermindering van de uitspoeling van mineralen uit mest naar het grondwater. De laatste jaren heeft dat onvoldoende resultaat. Het wordt tijd voor een nieuwe koers; boeren moeten hun mest meer gaan verwerken. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst | meer publicaties over mest en waterkwaliteit | website Alles over mestverwerking en energie uit biomassa.

Geen opmerkingen: