dinsdag 2 oktober 2012

Balans van de Leefomgeving 2012

Balans van de Leefomgeving 2012In deze Balans van de Leefomgeving 2012 wordt gekeken naar de effecten van beleid, en worden handreikingen gegeven om de kwaliteit van de leefomgeving te versterken: om zuinig om te kunnen gaan met natuurlijke hulpbronnen, om wonen en werken goed op elkaar af te stemmen, om landbouw en natuur beter samen te laten gaan. De concrete conclusies en aanbevelingen richten zich op de zes themagebieden die voor de leefomgeving een grote betekenis hebben.
  • Klimaat en energie: investeringsklimaat onvoldoende voor bereiken van CO2-arm energiesysteem
  • Voedselvoorziening: duurzame voedselvoorziening vraagt om produceren met meer aandacht voor natuur, dierenwelzijn en antibioticagebruik en minder consumptie van dierlijke eiwitten
  • Waterveiligheid en waterbeheer: doelmatigheid van beleid kan fors toenemen
  • Landelijk gebied en natuur: gecoördineerd beleid nodig vanwege conflicterende ruimteclaims
  • Bereikbaarheid: ruimtelijke concentratie nodig om bereikbaarheid doelmatig te verbeteren
  • Stedelijke gebiedsontwikkeling: nieuw omgevingsrecht nodig voor meer flexibiliteit.
Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst | website Balans van de Leefomgeving 2012 | Nieuwsberichten per thema.

Geen opmerkingen: