maandag 6 augustus 2012

Waterkwaliteit in landbouwgebieden moet nog beter

Meetnet Nutrienten Landbouw Specifiek OppervlaktewaterIn de helft van de Nederlandse landbouwgebieden is de waterkwaliteit in sloten en beken onvoldoende. Het mestbeleid heeft vanaf 1986 wel voor verbetering gezorgd, maar verdere maatregelen zijn nodig. Deze conclusies trekt de Unie van Waterschappen na onderzoek dat kennisinstituut Deltares heeft gepubliceerd. Samen met de waterschappen heeft Deltares gegevens verzameld van 167 meetlocaties. De gekozen locaties liggen in waterlopen waar naast landbouw geen andere menselijke bronnen van meststoffen invloed hebben op de waterkwaliteit. Meer lezen? Klik op | details | Meetnet Nutrienten Landbouw Specifiek Oppervlaktewater. Deelrapport A: opzet meetnet | Meetnet Nutrienten Landbouw Specifiek Oppervlaktewater. Deelrapport B: toestand en trends | nieuwsbericht UvW.

1 opmerking:

Sander Heutink, AB - WS Rivierenland zei

Niet beperken tot waterkwaliteit in landbouwgebieden.Waterschappen zijn ook verantwoordelijk voor het stedelijk gebied.

Het in november 2011 gepubliceerde rapport "Ranking the Stars” van de stichting Natuur & Milieu richt zich op de feitelijk gemeten milieuverontreiniging en kwaliteit van natuur in alle 27 lidstaten in Europa. De conclusie is dat Nederland het meest vervuilde land van Europa is.
Nederland staat op plaats 27 voor waterkwaliteit. Nederland staat ook de laagste plaats voor bodemkwaliteit.Nederland staat op plaats 25 voor luchtkwaliteit.
De uitstoot van broeikasgassen ligt in Nederland boven het Europese gemiddelde en de trend is stijgend.
De kwantitatieve resultaten (cijfers en figuren) van het rapport “Ranking the Stars” zijn volledig gebaseerd op gepubliceerde en onafhankelijke bronnen, zoals het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het planbureau voor de leefomgeving PBL), het Europese Milieuagentschap van de Europese Commissie in Kopenhagen (EEA) en Yale University.Voor mensen telt immers de werkelijke leefsituatie en niet een papieren werkelijkheid van beleidsmakers.
Volgens TNO is agrarische sector grootste vervuiler!