maandag 6 augustus 2012

Jaarrapport 2011 Maas

foto cover Jaarrapport 2011 MaasDe kwaliteitsverbetering van de Maas lijkt niet door te zetten. Dit blijkt uit het jaarrapport "De kwaliteit van het Maaswater in 2011" van RIWA-Maas, de vereniging van drinkwaterbedrijven die uit Maaswater drinkwater produceren. In 2011 werden de streefwaarden van het Donau-, Maas- en Rijnmemorandum (afgekort: DMR-streefwaarden) vaker overschreden dan in 2009 en 2010, terwijl van 2007 tot 2009 een lichte daling in het aantal overschrijdingen te zien was. Deze toename in overschrijdingen van de DMR-streefwaarden wordt vooral veroorzaakt door röntgencontrastmiddelen, geneesmiddelen (carbamazepine, metoprolol, sotalol, ibuprofen, metformine), industriële en consumentenproducten (EDTA, urotropine en fluoride), glyfosaat en AMPA. Gewasbeschermingsmiddelen blijven in normoverschrijdende gehalten voorkomen in de Maas; er is na 2007 geen verdere verbetering te zien. De oorzaken zijn tweeledig: enerzijds zijn er nog steeds lozingen door diverse branches die tot overschrijdingen van de DMR-streefwaarden leiden. Anderzijds is 2011 een relatief warm en droog jaar geweest, met een relatief lage afvoer van water in de Maas, waardoor verontreinigingen minder dan gemiddeld werden verdund. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: