woensdag 4 juli 2012

Alles over zoet water en verzilting in de Zoet-zoutkrant

Zoetzout krant: zoet-zouttweedaagse op Texel, 31/05, 1/06, 2012Kennis voor Klimaat, RWS Waterdienst en STOWA hielden op 31 mei en 1 juni 2012 een tweedaags symposium over de toenemende verzilting van het grond- en oppervlaktewater, die extra wordt aangejaagd door klimaatverandering. Over de beschikbaarheid van zoet water en verzilting bracht STOWA de Zoet-Zoutkrant uit. Artikelen die in de uitgave te vinden zijn:
  • Toenemende verzilting vereist 'mentale omslag bij waterbeheerders en gebruikers'
  • Deelsessie 'Omgaan met zout: niet-technische maatregelen’: Voors en tegen van het beprijzen van zoetwater
  • Deelsessie ‘Wat kunnen we doen in het hoofdwatersysteem om zoetwatertekorten en verzilting tegen te gaan?’: Zoutindringing voorkomen, maar tegen welke prijs?
  • Posterpresentaties zoet-zouttweedaagse Texel
  • Deelsessie ‘Zoutgevoelige natuur en landbouw’: Flexibeler omgaan met chloridenormen
  • Zoet en zout water in de praktijk
  • Deelsessie ‘Verzilting en waterbeheer, maatregelen in het regionale systeem: Het ene waterschap is het andere niet...
  • De lessen van Texel!
  • Postersessies
Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst | korte filmimpressie over de zoet-zout-tweedaagse | alle presentaties in beeld.

Geen opmerkingen: